Grób Pański w katedrze

Czekamy na poranek Zmartwychwstania

Wielki Piątek - śmierć Jezusa i złożenie do Grobu. Ten grób jest wyjątkowy - wiemy, że Jezus zmartwywchstał i pozostawił go pustym. Przez swe zmartwychwstanie droga na cmentarz nie jest drogą jednokierunkową. Zapraszamy do katedry na osobistą adorację Jezusa Eucharystycznego w Grobie Pańskim.

Zdjęcia p. Piotr Grabowski, dziękujemy.