Katechezy zwiastowania

Poniedziałki i czwartki, godz. 19.00

Katechezy zwiastowania to ogłoszenie Dobrej Nowiny dorosłym i młodym, szczególnie będącym w konkretnym kryzysie. Wiemy, że z obecnego czasu pandemi wynika wiele niepokojów. Kryzys dotyka wiele obszarów naszego życia. Dlatego chcemy przyjść z Dobrą Nowiną i ogłosić na nowo Chrystusa Zmartwychwstałego, który daje mądrość i światło na obecne życie!

Katechezy rozpoczęły się w IV Niedzielę Wielkanocną (Dobrego Pasterza), kiedy na każdej Mszy św. słyszeliśmy zaproszenie do udziału i świadectwo osób już uczestniczących w formacji Drogi Neokatechumenalnej.

Tegoroczne katechezy są głoszone w poniedziałki i czwartki w katedrze o godz. 19.00 przez  ekipę katechistów - ks. Krzysztofa Zapałę, Gabriela i Annę Moczulskich i Karinę Kułaj z błogosławieństwem ks. Proboszcza Dariusza Mioduszewskiego i ekipy diecezjalnej, Macieja i Nadziei Rytlewskich.

Katecheza Kiko, inicjatora Drogi Neokatechumenalnej na zakończenie 2020 roku

KERYGMAT - czyli o wydarzeniu Śmierci i Zmartwychwstania Chrystusa

 
Jaki jest cel katechez?
PARAFIA – WSPÓLNOTA WSPÓLNOT 

Po głoszeniu Kerygmatu w parafii powstają wspólnoty braci i sióstr, którzy przeżywają wtajemniczenie chrześcijańskie. Stopniowo zaczynają pojawiać się wśród nich znaki wiary: miłość do nieprzyjaciół. Ten cud moralny wzywa tych, którzy są oddaleni, do spotkania z Jezusem Chrystusem. W ten sposób wspólnota chrześcijańska przynosi miłość Bożą wszystkim ludziom.

Więcej o misji ewangelizacyjnej Drogi Nekatechumenalnej...

Poznaj historię Drogi Neokatechumenalnej i jej inicjatorów...

Zapraszamy na katechezy w poniedziałki i czwartki do katedry, zawsze o godz. 19.00

Zapraszamy także na naszą stronę, gdzie można znaleźć przydatne informacje o funkcjonowaniu DN w naszej parafii. Więcej...