Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny od Cudownego Medalika

Dnia 27.11. 2021 r., o godzinie 12.00 zgromadziliśmy się na Eucharystii, aby oddać cześć Najświętszej Maryi Pannie, która objawiła się św. Katarzynie Laboure.


Członkowie Apostolatu Maryjnego, działającego w naszej parafii, przygotowali cudowne medaliki, które zostały później przekazane osobom zgromadzonym na Eucharystii.

Według słów Najświętszej Maryi Panny wypowiedzianych do Katarzyny Labouré podczas objawienia z dnia 27 listopada 1830, ci którzy noszą Cudowny Medalik dostąpią wielkich łask, szczególnie jeśli go będą nosili na szyi. Tych, którzy we mnie ufają, wieloma łaskami obdarzę.
Awers medalika przedstawia postać Matki Najświętszej, z której rozłożonych rąk rozchodzą się promienie światła. Podstawą stóp jest półkula, na której widać węża.Którego ona depcze Wokół postaci Maryi widnieje tekst krótkiej modlitwy: O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy.
Rewers medalika zawiera zestawienie dwóch serc: Najświętsze Serce Jezusa otoczone koroną cierniową i Niepokalane Serce Maryi przebite mieczem. Powyżej inicjał Maryi – litera M, a nad nią krzyż. Dodatkowo na obwodzie umieszczono 12 gwiazd.

Tego dnia, w naszej świątyni parafialnej, ks. Proboszcz udzielił sakramentu bierzmowania, osobom dorosłym, które przez odpowiednie przygotowanie, otworzyły się na Dar Ducha Świętego.

fot. Piotr Grabowski