Oddani w niewolę miłości Jezusowi przez ręce Maryi

20 lutego, w naszej wspólnocie parafialnej, rozpoczęły się, po raz kolejny, 33 dniowe rekolekcje, które miały przygotować uczestników, do zawierzenia się Jezusowi, przez ręce Maryi. Rekolekcjom tym przewodniczył, wikariusz naszej parafii, ks. Marcin Wesołowski.
Uczestnicy tychże rekolekcji przez 33 dni, dorastali do tego, co to znaczy być niewolnikiem Jezusa i Maryi. Podczas tych blisko 5 tygodni, duchowych ćwiczeń, spotykali się wspólnie na adoracji Najświętszego Sakramentu, konferencjach duchowych, prowadzonych przez ks. Marcina, a także indywidualnie rozważali duchową lekturę, opartą na Traktacie o prawdziwym nabożeństwie do NMP, autorstwa św. Ludwika Marii Grignon de Monfort.
 
W wigilię oddania się Jezusowi w niewolę Miłości, uczestnicy owych duchowych ćwiczeń, przed Najświętszym Sakramentem i w obecności ks. Marcina, jako duchowego przewodnika, podpisali oraz wyrecytowali akt dobrowolnego oddania się Jezusowi w niewolę, przez ręce Maryi.
 
Symbolem tego oddania jest łańcuszek z "cudownym medalikiem", który ma przypominać rekolektantom, o tym, że tak jak Maryja, stali się "pokornymi sługami" Jezusa Chrystusa, pełniącymi Jego świętą wolę.
 
Ostatniego dnia rekolekcji, uczestnicy zgromadzili się na wspólnej Eucharystii, pod przewodnictwem, bpa Grzegorza Suchodolskiego, aby na Jego ręce złożyć uroczyście, swoje deklaracje potwierdzające oddanie się w niewolę miłości Jezusa Chrystusa.
 
Na zakończenie Eucharystii, przedstawiciele grupy rekolektantów, wyrazili swoje wyrazy wdzięczności względem ks. Biskupa, ks.  kan. Dariusza Mioduszewskiego, proboszcza naszej parafii, oraz ks. Marcina, duchowego opiekuna osób zawierzonych.
 
fot. Piotr Grabowski