Przyjęcie kandydatów do Liturgicznej Służby Ołtarza

W Niedzielę Palmową, na mszy świętej o godzinie 12.00, w Siedleckiej katedrze, dokonał się obrzęd przyjęcia nowych kandydatów na ministrantów.
Cieszymy się z tego, że 12 chłopców, zostało oficjalnie włączonych do Liturgicznej Służby Ołtarza.

Widzialnym znakiem włączenia w grono służby liturgicznej, było przyjęcie przez kandydatów niebieskich szarf, które mają przypominać im o ich funkcji w zgromadzeniu litrugicznym.

Nowym kandydatom, którzy rozpocznął proces formacji w Liturgicznej Służbie Ołtarza, życzymy wytrwałości na tej pięknej drodze, aby poprzez formację liturgiczną, upodobniali się do Chrystusa, który sam stał się Sługą Bożym.

fot. Piotr Grabowski