Wielki Czwartek - Msza Wieczerzy Pańskiej

O godzinie 18.00, pod przewodnictwem biskupa Kazimierza rozpoczęliśmy obchody Triduum Paschalnego.
Wielki Czwartek jest dniem szczególnej wdzięczności Chrystusowi, za sakramenty Eucharystii oraz kapłaństwa.

Podczas tej liturgii ks. biskup, na wzór Chrystusa z wieczernika, dokonał obrzędu zwanego "mandatum", czyli obmycia nóg. Ten znak podkreśla konieczność pokornej służby drugiemu człowiekowi, na wzór Chrystusa, który nie przyszedł, aby mu służono, lecz, by służyć.

Na zakończenie liturgii, Najświętszy Sakrament został procesjonalnie przeniesiony do miejsca przechowania Najświętszego Sakrementu, zwyczajowo nazywanego ciemnicą. Ten obrzęd, przypomina nam wydarzenie, gdy Chrystus po sporzyciu Ostatniej Wieczerzy, został schwytany i umieszczony w więzieniu.

Na pamiątkę tych wydarzeń w Wielki Czwartek, po zakończeniu liturgii, ks. biskup obnażył ołtarz. Ten gest przypomina, odarcie Chrystusa z Jego szat oraz informuje nas o tym, że w Wielki Piątek oraz Wielką Sobotę nie sprawuje się Eucharystii.

fot. Piotr Grabowski