42. Piesza Pielgrzymka Podlaska na Jasną Górę oficjalnie rozpoczęta

To jest wezwanie drogi, która jest przed nami. Kiedy będziemy każdego dnia, czy to na pątniczym szlaku, czy w naszych wspólnotach parafialnych słuchać na wieczornych apelach tych treści konferencji poświęconych Kościołowi, rodzinie, małżeństwu i wzajemnym relacjom, to starajmy się pamiętać, że to wszystko przyniesie błogosławiony owoc nawrócenia, jeśli w moim sercu odnowię relacją do Jezusa i do moich najbliższych, których Pan Bóg mi daje - mówił biskup Grzegorz Suchodolski podczas Mszy św. w siedleckiej katedrze, którą oficjalnie rozpoczęto 42. Pieszą Pielgrzymkę Podlaską na Jasną Górę. Hasło tegorocznych rekolekcji brzmi: „Rodzina Nadzieją Kościoła”.


 Na początku homilii bp Grzegorz Suchodolski nawiązując do znaku i hasła 42. Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej wskazał, że dziś możemy dostrzec, jak wielu fałszywych proroków ostatnio próbowało nam wmówić, jak ma wyglądać rodzina, małżeństwa; jakie mają być wzajemne relacje pomiędzy mężczyznami i kobietami, między rodzicami a dziećmi. Obecnie możemy także dostrzec sporą liczbę nie zawsze bożych proroków, którzy chcieli nam opisywać rzeczywistość Kościoła i określać zasady jego funkcjonowania. - W czasie pielgrzymki chcemy pochylić się nad tą podwójną rzeczywistością rodziny i Kościoła – tych dwóch podstawowych wspólnot, w których każdy wzrasta i które mają być dla nas wsparciem- wskazał bp Suchodolski.

 Ksiądz biskup w homilii powiedział, że jeśli chcemy oglądać te dwie wspólnoty, które mają swoją misję i wypełniają ją w sposób skuteczny względem rozwoju naszej wiary, miłości i nadziei, ale także i tej formacji intelektualnej i duchowej, to właśnie ta podwójna ochrona – rodziny i Kościoła jest potrzebna. Jednocześnie widzimy, że wiele rodzin i wspólnot parafialnych „legło w gruzach”, dlatego, że nie byliśmy skoncentrowani na tych, którym mamy służyć.

Nawiązując do pierwszego czytania z Liturgii Słowa, biskup wskazał, że Bóg pragnie dokonać odbudowy, która nie polega na wzniesieniu „nowych murów” fizycznych domów, pałaców czy świątyni. - Odbudowa, której Bóg chce dokonać, polega na odnowieniu przymierza, które kiedyś Bóg zawarł z naszymi ojcami - akcentował biskup pomocniczy diecezji siedleckiej.

- Jeśli mamy odbudowywać także te dwie wspólnoty, najbliższe każdemu z nas, którymi są: moja rodzina i mój Kościół, to nie zrobimy tego tylko poprzez zmianę struktur instytucji prawa, ale zrobimy to wtedy, kiedy w swoim sercu odnowimy relację. Najpierw do naszego Boga, a później wzajemnie do siebie - mówił bp Grzegorz Suchodolski.

Ewangelia przypomina nam, że lęk ustępuje wtedy, kiedy zaczynamy budować na nowo swoją osobistą relację z Jezusem. - Nie chodzi tylko o odnowienie struktur, o odmalowanie ścian w moim domu, o remont parafii w sensie zabudowy gospodarczej; ale tak naprawdę to hasło i ten znak tegorocznej pielgrzymki i dzisiejsze czytania mówią nam: odbuduj swoją wewnętrzną relacją z Bogiem przez Jezusa Chrystusa i odbuduj ją ze swoimi najbliższymi - akcentował ksiądz biskup. 

 Przed wyjściem pielgrzymów na szlak, głos zabrał kierownik Pieszej Pielgrzymki Podlaskiej na Jasną Górę – ks. Paweł Bielecki. - Najdłuższa i najtrudniejsza jest ta droga, która wiedzie do ludzkiego serca. I to sobie stawiamy za cel tegorocznej pielgrzymki, aby zjednoczyć nasze serce z Bożym sercem - wskazał ks. Paweł Bielecki.