Nabożeństwo fatimskie w parafii katedralnej w Siedlcach

13 października, w rocznicę ostatniego objawienia fatimskiego w wielu parafiach odbyły się nabożeństwa fatimskie. 


O godzinie 17.00 rozpoczęła się wokół katedry procesja z figurą Matki Boskiej Fatimskiej, po której w wierni odmówili różaniec. Modlitwie przewodniczył ks. Marcin Wesołowski, a rozważania czytały członkinie kółek różańcowych.

Fot. Piotr Grabowski