Uroczystość patronów diecezji siedleckiej

28 października, pasterz diecezji siedleckiej przewodniczył uroczystej Mszy św., podczas której klerycy siedleckiego seminarium zostali przyjęci do grona kandydatów do diakonatu i prezbiteratu. Liturgia była centralnym punktem obchodów święta patronów diecezji siedleckiej – świętych Szymona i Judy Tadeusza.


„Drodzy kandydaci do święceń diakonatu i prezbiteratu, zostaliście wybrani przez Jezusa spośród wielu wierzących mężczyzn w naszej diecezji. On spojrzał na was i wybrał was. Wy podobnie jak Dwunastu Apostołów odpowiadacie pozytywnie na wezwanie. Dzisiaj ten wybór potwierdza kościół. Dokonuje go pod działaniem Ducha Świętego, który został mu przez Jezusa dany. Drodzy kandydaci zostaniecie w ciągu tych dwóch lat przez sakrament święceń, włączeni w historię kościoła podlaskiego. Przez waszą posługę kapłańską będziecie ją kontynuować. Będziecie szli po śladach, jakie zostawił Sługa Boży Biskup Ignacy Świrski i nasi oddani posłudze duszpasterskiej księża. Czynić to będziecie razem z Tym, który was powołał z Jezusem Chrystusem, bowiem przez świecenia zostaniecie Jego sługami” - mówił pasterz diecezji siedleckiej. 

Podczas Mszy Świętej, w katedrze siedleckiej, siedmiu alumnów Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej zostało przyjętych do grona kandydatów do diakonatu:

1. Łukasz Bąk - parafia św. Apostołów Andrzeja i Bartłomieja w Osiecku
2. Marcin Bilski - parafia św. Brata Alberta w Łukowie
3. Cezary Kępka - parafia św. Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei
4. Kacper Pawluczuk - parafia Matki Bożej Anielskiej w Mostowie
5. Marcin Tobiasz - parafia Podwyższenia Krzyża Świętego w Łaskarzewie
6. Michał Warakomski - parafia Trójcy Świętej w Terespolu
7. Marek Zalewski - parafia św. Andrzeja Boboli w Gąsiorach

Kandydatura do diakonatu i prezbiteratu stanowi ważny etap w drodze do kapłaństwa służebnego. To podniosła chwila, w której alumni piątego roku studiów publicznie deklarują swoją gotowość przyjęcia święceń diakonatu i prezbiteratu, potwierdzoną przez biskupa diecezjalnego oraz seminaryjnych wychowawców, poprzez akt uroczystego przedstawienia ich wspólnocie Kościoła. Podstawą dopuszczenia alumna do grona kandydatów do diakonatu i prezbiteratu jest jego publiczna deklaracja, że pragnie poświęcić swoje życie Bogu i Kościołowi, by wypełnić w przyszłości misję wynikającą z sakramentu święceń. Kościół przyjmując deklarację kleryka wybiera go, aby mógł się przygotować do przyjęcia święceń. Według Instrukcji w sprawie posług oraz święceń udzielanych w seminariach duchownych z 4 maja 1982 r., dopuszczenie do grona kandydatów, którzy mają przyjąć święcenia diakonatu i prezbiteratu, następuje na początku piątego roku studiów, czyli trzeciego roku teologii.