Bractwo św. Judy Tadeusza powiększyło swe szeregi

W uroczystość patronów Diecezji Siedleckiej świętych Szymona i Judy Tadeusza 28 października, swoje święto obchodziło Bractwo św. Judy Tadeusza. Podczas uroczystej Mszy św. sprawowanej w siedleckiej katedrze pod przewodnictwem biskupa pomocniczego Grzegorza Suchodolskiego, przyjęto do wspólnoty nową osobę.

 Uroczyste przyrzeczenie złożył przed biskupem Grzegorzem Suchodolskim, członkami bractwa oraz wiernymi zgromadzonymi w świątyni - Jarosław Panasiuk.   

 Na koniec Mszy św. opiekun kościelny wspólnoty ks. Krzysztof Stepczuk podziękował wszystkim za modlitwę w intencji bractwa i wyraził jego dalszą gotowość pomocy na rzecz diecezji.

 Biskup Grzegorz Suchodolski podziękował z kolei poprzedniemu zarządowi za dotychczasową posługę. Życzył także powodzenia nowemu zarządowi, któremu przewodzi teraz Marek Zdanowski.

Bractwo św. Judy Tadeusza zostało powołane do życia 2008 roku na mocy dekretu biskupa siedleckiego Zbigniewa Kiernikowskiego. Do zadań wspólnoty należy m.in. praca nad pogłębianiem własnego życia duchowego i doskonalenie siebie w dziedzinie wiedzy religijnej i zasad moralnych. Członkowie mają także promować rzetelną i sumienną pracę, wspierać przedsiębiorczość, szczególnie wśród młodych.