Święto KSM i AK

Uroczystość Chrystusa Króla

Uroczystość Chrystusa Króla to święto patronalne Akcji Katolickiej i Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży. Diecezjalne struktury obydwu tych organizacji przyjęły tego dnia nowych członków. Powstał nowy oddział Akcji – w parafii w Wilczyskach. Po raz dziesiąty przyznano też nagrodę „Zwiastun”.W naszej diecezji obydwie organizacje od dawna współpracują i razem też świętują. Tak było również w tą niedzielę 20 listopada. Podczas mszy świętej w siedleckiej katedrze swoje ślubowanie złożyli nowi członkowie KSM: z Żelechowa, Siedlec (parafii katedralnej i św. Teresy), Wilczysk, Kłoczewa i Janowa Podlaskiego – razem 14 osób. Do Akcji Katolickiej przystąpiło 11 osób – wszystkie z parafii Wilczyska, gdzie właśnie powstał nowy oddział organizacji.

W homilii biskup Grzegorz Suchodolski mówił o specyfice królowania Jezusa: nie chodzi w nim o potęgę, ale o pokorę. To król, który do swojego królestwa zaprasza, ale nie przymusza, zaś tym, którzy za Nim idą, nie obiecuje splendorów („…i was prześladować będą”). Dzisiejszy świat często odrzuca Boga, a ludzie, którzy wstępują do KSM i AK muszą się liczyć z tym, że będą przedmiotem kpin i ostracyzmu. W ich służbie nie może więc chodzić o to, by odchodzących z Kościoła z wiary rozliczać, ale by swoim przykładem życia ich słabnącą wiarę umacniać.

Podczas późniejszej uroczystości w Białej Sali Miejskiego Ośrodka Kultury nowi ludzie zostali powitani w szeregach organizacji, otrzymując legitymacje członkowskie. Wręczono też nagrodę „Zwiastun”, przyznawaną świeckim osobom i organizacjom za przemienianie świata ku dobru. Nagroda ma już dziesięcioletnią tradycję, w poprzednich latach otrzymywały ją fundacje charytatywne i edukacyjne, kluby sportowe, twórcy teatralni, filmowcy i muzycy oraz badacze dziejów regionu.

Laureatką jubileuszowej edycji została Janina Ewa Orzełowska – członek zarządu województwa mazowieckiego. W laudacji podkreślono wsparcie, jakiego za jej sprawą udziela samorząd województwa Kościołowi – zarówno w przedsięwzięciach „twardych” (np. remonty zabytków sakralnych), jak i „miękkich” (jak festiwal „Hosanna”). Podkreślono także postawę otwartości: nie jest to urzędnik, do którego petenci muszą się dobijać, ale taki, który podczas licznych wyjazdów w teren sam pyta „jak wam mogę pomóc”.