Praktyki diakońskie

2022/23

Od I Niedzieli Adwentu w naszej parafii swoją praktykę duszpasterską rozpoczął diakon Jan Kociubiński. To ważny etap w jego drodze do kapłaństwa. Podczas praktyk diakon przygląda się pracy duszpasterzy i włącza się w posługę na miarę stopnia diakonatu.


Zadania diakona 
O diakonacie można również mówić w aspekcie zadań, jakie spoczywają na diakonach. Diakoni uczestniczą w specjalny sposób w posłaniu i łasce Chrystusa. Sakrament święceń naznacza ich pieczęcią („charakterem”), której nikt nie może usunąć. Upodabnia ich ona do Chrystusa, który stał się „diakonem”, to znaczy sługą wszystkich. Do zadań diakona należy:

- Asystowanie biskupowi i kapłanowi a czasie funkcji liturgicznych we wszystkim, co mu przyznają różne księgi liturgiczne
- Głoszenie Ewangelii, czytanie wiernym Pisma św., oraz przepowiadanie Słowa Bożego
- Udzielanie sakramentu chrztu św.
- Prowadzenie katechezy w szkole i w parafii
- Wystawienie Najświętszego Sakramentu, prowadzenie adoracji, zanoszenie Komunii św. chorym
- Udzielanie sakramentaliów, przewodniczenie obrzędom pogrzebowym

Życzymy diakonowi Janowi dobrego czasu praktyk. Ze swej strony otoczamy modlitwą.