Uroczystość odpustowa

08.12.2022

W dniu dzisiejszym 8 grudnia Kościół obchodzi uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny. Tego dnia nasza wspólnota przeżywa uroczystości odpustowe. Przewodniczył im biskup siedlecki Kazimierz Gurda. Obecny był także ksiądz biskup Grzegorz Suchodolski, kapłani diecezji siedleckiej i wierni świeccy.

Odpust parafialny jest doroczną uroczystością rodziny parafialnej związaną ze świętem patronalnym parafii lub kościoła. U nas jest kościół i parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa. Dzień odpustu jest związany z możliwością uzyskania daru duchowego jakim jest odpust zupełny czyli darowanie wszystkich kar doczesnych za popełnione grzechy. Przez grzech bowiem zaciągamy winę wobec Boga i ponosimy karę, która ma pomóc przezwyciężyć zło jaki grzech w nas posiał i wyrządził.. Karę można odpokutować w doczesności np. przez uczynki pokutne, uczynki miłosierdzia, inne dobre uczynki czy modlitwy. Kościół dając możliwość zyskania w uroczystość odpustową odpust zupełny, wyznacza warunki jakie trzeba spełnić do jego zyskania. Zwyczajne warunki do spowiedź sakramentalna, (może być w okolicy odpustu, a nie w sam dzień). Komunia święta, wolność od przywiązania do jakiegokolwiek grzechu oraz odmówienie modlitw: Ojcze nasz, Wierzę...
i dowolną modlitwę w intencjach Ojca Świętego. Możliwość zyskania odpustu sprawiała, że na odpust ściągała cala okolica, a dla rodziny odpust był okazją do spotkania wielu pokoleń.


W homilii pasterz kościoła siedleckiego mówił, że Maryja Niepokalanie Poczęta, stała się dla nas nauczycielką i wychowawczynią, dlatego tak ważne jest abyśmy brali z niej przykład. To Ona przez duchową jedność z Bogiem wypowiedziała słowa posłuszeństwa wobec propozycji jaką przyniósł jej Anioł.

Tajemnica jej posłuszeństwa dokonanego w wolności opartej na prawdzie jest dla nas wszystkich przykładem, w jaki sposób pociągnięci darem wiary winniśmy odpowiadać na Bożą wolę wobec siebie. To dotyczy nas którzy w Jezusa Chrystusa wierzymy – kontynuował bp Gurda.

W Uroczystość Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny, przypada w południe, Godzina Łaski dla całego świata. Dzień ten łączy się z objawieniem Maryi z 8 grudnia 1947 roku we Włoszech. Maryja obiecała wtedy, że „dzięki modlitwie w tej godzinie, ześle wiele łask dla duszy i ciała oraz że będą masowe nawrócenia”.

Na zakończenie Eucharystii rozpoczęła się nowenna przed uroczystościami 300-lecia koronacji obrazu Matki Bożej Kodeńskiej.

Foto. Piotr Grabowski