Droga krzyżowa z Janem Pawłem II

Nie bądźmy obojętni wobec Jana Pawła II i Jego nauczania.

„Chwała” i „Krzyż” jaśnieją także w Jego osobie, poprzez chwałę świętości oraz krzyż niezrozumienia i obelgi - mówił biskup siedlecki we wprowadzeniu do nabożeństwa.
- Pragnieniem Kościoła Katolickiego na całym świecie oraz naszej lokalnej wspólnoty, jest zachowanie od fałszu i zawirowania osoby papieża Polaka. Chcemy, aby dziedzictwo Tego, który zawierzył Bogu przez Najświętszą Maryję Pannę było wolne od wykorzystywania w niegodnych celach oraz złych intencjach. Nabożeństwo to ofiarujemy w intencji poszanowania godności i świętości papieża Jana Pawła II oraz naszej Ojczyzny. Będzie to wyraz naszego świadectwa i solidarności. Módlmy się o nawrócenie serca dla nas samych - powiedział bp Kazimierz Gurda.

Nie bądźmy obojętni wobec Jana Pawła II i Jego nauczania. Starajmy się je poznać; czytajmy to co On do nas mówił i wprowadzajmy to w nasze życie. Nasze dzisiejsze spotkanie i modlitwa są znakiem naszego szacunku i miłości do Papieża Polaka - wskazywał biskup siedlecki Kazimierz Gurda podczas Drogi Krzyżowej, która w Niedzielę Palmową 2 kwietnia, przeszła ulicami Siedlec.W niedzielny wieczór, 18 lat po odejściu do domu Ojca papieża Jana Pawła II, wierni trwali na modlitwie pobudzeni myślą i świadectwem życia Papieża Polaka.

Droga Krzyżowa przeszła z katedry siedleckiej do Sanktuarium św. Józefa. Krzyż na poszczególnych etapach nieśli przedstawiciele siedleckich parafii, wspólnot oraz Wyższego Seminarium Duchownego diecezji siedleckiej.

Na zakończenie nabożeństwa bp Kazimierz Gurda zwrócił uwagę, że w rozważaniach nawiązano do nauczania św. Jana Pawła II. – Teksty, które dzisiaj zostały przypomniane są świadectwem Jego wielkiej wiary i miłości do Chrystusa i Jego Kościoła. Widoczna jest w nich wielka troska o każdego człowieka. […]. Widoczna jest troska o zbawienie, świętość człowieka - wskazał biskup siedlecki.

tekst Siedlce - Regionalny Portal Informacyjny - Podlasie24.pl|Siedlce - Regionalny Portal Informacyjny - Podlasie24.pl

ffoto Piotr Grabowski