Liturgia Godzin- Jutrznia połączona z Godziną Czytań

Wielki Piątek

Jak co roku w Wielki Piątek nasza wspólnota gromadzi się na sprawowanie liturgii godzin.

Pod przewodnictwem ks. biskupa Grzegorza wraz z kapitułą katedralną, klerykami WSD Siedlce oraz wiernymi świeckimi trwaliśmy na modlitwie kontemplując mękę Pana nszego Jezusa Chrystusa. 

W Wielki Piątek rano gromadzimy się na Ciemnej Jutrzni, czyli na modlitwie brewiarzowej o specjalnej, dostosowanej do dni Triduum, treści. Jest to nasz wyraz czuwania z Chrystusem, szukaniem Go, zgodnie ze starożytną myślą monastyczną, dla której odmawianie oficjum było dla mnicha przede wszystkim szukaniem Boga. Czuwanie z Chrystusem, szukanie Go – wzmocniony poprzez fakt, że gromadzimy się przy pustym tabernakulum („w owe dni zabiorą Pana młodego” – Mt 9,15b) oraz przy ogołoconym ołtarzu, co jest symbolem opuszczenia Chrystusa przez swoich uczniów. Ale nasze czuwanie, szukanie Boga, jest zarazem oczekiwaniem; oczekujemy już Jego zmartwychwstania.