Pielgrzymka i rekolekcje dla członków wspólnot Różańca Rodziców za Dzieci oraz wszystkich chętnych

W dniach 19-21.05.2023 odbędą się w Kodniu III Ogólnopolskie rekolekcje wspólnoty Różaniec Rodziców za dzieci.
15.08.2023 w Sanktuarium w Kodniu odbędą się uroczystości jubileuszu 300-lecia koronacji Obrazu Królowej Podlasia, koronami papieskimi.
Na podstawie dekretu papieskiego, cały rok 2023 jest rokiem jubileuszowym w Kodniu. Wszyscy pielgrzymi nawiedzający Sanktuarium mogą uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.
Wspólnota Różaniec Rodziców za dzieci zaprasza wszystkich chętnych do wspólnego pielgrzymowania do Kodnia 20.05.2023 r.