107 rocznica poświęcenia katedry

Uroczystość pod przewodnictwem bpa Grzegorza

Katedra siedlecka ma już 107 lat. Jak każdego roku 22 września obchodzimy uroczystość jej poświęcenia na pamiątkę wydarzenia z 1913 roku, kiedy biskup lubelski Franciszek Jaczewski uroczyście ją konsekrował. 

Mszy św. przewodniczył bp Grzegorz Suchodolski. Uczestniczyli w niej księża wybrani w diecezji do godności kanoników kolegiaty katedralnej.

W homili bp Grzegorz powiedział:

 Bóg jest we wnętrzu swojego kościoła, chciejmy więc dzisiaj w  uroczystość poświęcenia tej świątyni, przede wszystkim dostrzec, że jest to kościół żywy, że jest to kościół nieustannie ożywiany przez Bożego Ducha, wtedy kiedy gromadzimy się tutaj na modlitwie, na adoracji, a zwłaszcza na sprawowaniu najświętszych czynności liturgicznych, kiedy głoszone jest Słowo Boże i sprawowana najświętsza ofiara. 

Zdjęcia dzięki uprzejmości portalu Podlasie24.pl