Promocja ministrancka w katedrze

Mamy nowych ministrantów

20 czerwca zapisze się w historii parafii katedralnej jako dzień, w którym 36 ministrantów zostało promowanych na kolejny stopień formacji ministranckiej. To bardzo ważne wydarzenie w życiu każdego ministranta, do którego przygotowuje się przez cały rok uczestnicząc w zbiórkach i wypełniając dyżury.

O strukturze promocji piszemy szerzej na naszej stronie - dowiedz się wiecej...

W parafii katedralnej formacja ministrancka przebiega w sposób etapowy, poprzez pracę w grupach. Każdego roku zawiązuje się grupa kandydatów, która ma swoje osobne spotkania wprowadzające w posługę ministrancką. Podobnie pozostałe grupy jak ministranci młodsi, choraliści, ministranci światła, księgi i ołtarza mają swoje spotkania. Owocem tych spotkań jest decyzja o przejściu na kolejny stopień - czyli tak zwana promocja. 

Promocja odbyła się pod przewodnictwem ks. proboszcza Dariusza Mioduszewskiego. Ks. Proboszcz przyjął na początku prezentowanych kandydatów na poszczególne stopnie, a następnie w specjalnej modlitwie nad kandydatami ustanowił ich ministrantami w nowych stopniach. Po błogosławieństwie strojów ministranckich odbyły się obłóczyny, a więc nałożenie komż, peleryn i alb, jak również zmiana kolorów pasków. 

W tym roku promocja miała miejsce dość późno, ze względu na pandemię. Nie mniej dobrze się stało, bo w odwiecznych planach Bożych została złączona ona z uroczystą Eucharystią, sprawowaną przez neoprezbitera ks. Grzegorza Góraja. Ks. Grzegorz czynnie włączał się w pracę z ministrantami podczas swojej praktyki diakońskiej w naszej parafii. Na zakończenie Eucharystii całej służbie liturgicznej udzielił uroczystego błogosławieństwa.

Opiekunami grup ministranckich są ks. Tomasz Koprianiuk oraz ks. Marcin Wesołowski. Od września pałeczkę opiekuna po ks. Tomaszu przejmie ks. Krystian Bajkowski, mianowany przez Bpa Kazimierza wikariuszem parafii katedralnej od 1 lipca br.

Mamy nadzieję, że nowopromowani ministranci podejmą służbę przy ołtarzu z jeszcze większą gorliwością. A kolejne lata przyniosą katedrze nowe zastępy chłopców chętnych do służby ministranckiej. 

Wszystkim, którzy zostali promowani na kolejne stopnie serdecznie gratulujemy. Składamy serdeczne podziękowania kochanym Rodzicom, bez których pomocy nie mielibyśmy takiej licznej grupy. 

Bardzo serdecznie dziękujemy za zdjęcia p. Piotrowi Grabowskiemu, p. Romanowi Sikorskiemu oraz ks. Michałowi Mościckiemu

Obecnie w parafii katedralnej mamy 40 ministrantów formujących się w grupach według następujących stopni: 

Kandydaci na lektora

 1. Wyrębiak Maciej

 Ministranci ołtarza

 1. Baranek Krystian
 2. Borkowski Paweł
 3. Cabaj Filip
 4. Jezierski Dawid
 5. Kołak Jacek
 6. Kołak Michał
 7. Michalak Łukasz
 8. Radzikowski Karol
 9. Sikorski Aleksander
 10. Wiśniewski Łukasz
 11. Wiśniewski Tomasz
 12. Wolanin Kacper

Ministranci księgi

 1. Soszyński Sebastian
 2. Ługowski Karol
 3. Marciniuk Piotr
 4. Siek Bartosz

Ministranci światła

 1. Dziosa Aleksander 
 2. Kosmal Piotr
 3. Ławecki Dawid
 4. Mazurek Wiktor
 5. Pióro Alan
 6. Prokurat Kacper 
 7. Sikorski Mikołaj
 8. Szaniawski Dominik

Choraliści

 1. Gmitrzak Bartosz
 2. Lewandowski Stanisław 
 3. Młynarczyk Bartosz
 4. Orzyłowski Franciszek
 5. Prokurat Marcel Fabian
 6. Sawicki Bernard
 7. Suchoń Franciszek
 8. Zaczkiewicz Adam
 9. Zalewski Kamil

Ministranci młodsi

 1. Krasuski Mateusz
 2. Krasuski Mariusz
 3. Krasuski Aleksander
 4. Zelent Jakub
 5. Mróz Marcin
 6. Pawliszyn Piotr