W Wielki Piątek o godzinie 18.00, zgromadziliśmy się w naszej świątyni, pod przewodnictwem księdza biskupa Kazimierza, aby celebrować Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa, która jest dla nas zdrojem uświęcenia.

Na początku Liturgii ks. biskup, dokonał gestu "prostracji", czyli padnięcia twarzą na ziemię.

Następnie uczestniczyliśmy w liturgii słowa podczas, której usłyszeliśmy Janowy opis Męki naszego Zbawiciela.

Zwieńczeniem tej części dzisiejszej liturgii, była uroczysta modlitwa powszechna, podczas której oddawaliśmy Bogu wszystkie nasze problemy i trudności.

Centrum Wielkopiątkowej liturgii stanowi adoracja Krzyża, który jest znakiem naszego Odkupienia.

Każdy mógł podejść, aby oddać cześć Chrystusowi, który dla naszego zbawienia, złożył ofiarę z samego siebie.

Następnie uczestniczyliśmy w obrzędzie Komunii Świętej, która jest owocem ofiary krzyżowej.

Na zakończenie liturgii, udaliśmy się w procesji z Najświętszym Sakramentem, który został przykryty białym welonem, oznaczającym chwilowo zakryty blask chwały Chrystusa, do grobu Pańskiego, gdzie mogliśmy adorować Tego, który by wyciągnąć nas z naszych grobów, oddał swoje życie.

fot. Piotr Grabowski