Wielka Sobota jest dniem ciszy podczas której, adorujemy Chrystusa, który oddał za nas swoje życie, aby wyciągnąć nas z grobu naszych grzechów.
Choć w tym dniu nie sprawuje się Eucharystii, to tradycją Kościoła jest trwanie na wspólnej modlitwie Liturgią Godzin, która jest modlitwą całego Kościoła.
Pod przewodnictwem księdza biskupa i w asyście księży kanoników oraz ludu wiernego w Wielki Piątek jak i dnia dzisiejszego, o godzinie 9.00 zgromadziliśmy się na "Ciemnej Jutrzni", która wprowadziła nas
w klimat Męki Jezusa Chrystusa.

W Wielką Sobotę, zgodnie z tradycją, gromadzimy się  w świątyni, aby pobłogosławić pokarmy na stół wielkanocny.
O godzinie 10.00 błogosławieństwa pokarmów dokonał ks. biskup Kazimierz Gurda.

Ks. biskup, po obrzędzie błogosławieństwa, skierował słowa życzeń do zgromadzonych wiernych oraz zachęcił wszystkich do uczestniczenia w Wigilii Paschalnej o godzinie 20.00 w katedrze siedleckiej, podczas której będziemy świętować tryumf Chrystusa Zmartwychwstałego, nad śmiercią i szatanem.

fot. Piotr Grabowski