W sobotni wieczór zgromadziliśmy się o godzinie 20.00, aby celebrować Wigilię Paschalną, która jest "matką" wszystkich wigilii. Naszym uroczystościom przewodniczył ks. biskup Kazimierz Gurda.

Obchody Wigilii Paschalnej rozpoczęliśmy od przygotowania paschału, który jest znakiem Chrystusa, światłości świata, która rozprasza ciemności grzechu.

Następnie z zapalonym paschałem udaliśmy się do świątyni, aby wprowadzić światło Chrystusa do jej wnętrza, a także do wnętrza naszych serc. Na znak tego, każdy mógł zapalić swoją świecę od paschału.

Następnie wysłuchaliśmy orędzia Wielkanocnego, w którym usłyszeliśmy o znaczeniu tej nocy, w której dokonuje się Tryumf Chrystusa Zmartwychwstałego.
Wysłuchaliśmy również robudowanej liturgii Słowa, składającej się z 9 czytań, które ukazały nam całość historii Zbawienia.
Po liturgii słowa, rozpoczęła się kolejna część Wigilii Paschalnej, liturgia chrzcielna, podczas której ks. biskup dokonał obrzędu błogosławienia wody chrzcielnej.
Następnie z zapalonymi świecami odnowiliśmy nasze przyrzeczenia chrzcielne.

Napełnieni Bożym Słowem oraz oczyszceni wodą chrzcielną, przystąpiliśmy do stołu Eucharystycznego, aby karmić się Ciałem Chrystusa Zmartwychwstałęgo, który pragnie dawać Nam nowe życie.

O godzinie 6.00 w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego, zgromadziliśmy się, aby obwieścić wszystkim Dobrą Nowinę, o tym, że grób Chrystusa jest pusty, a On jako Zmartwychwstały Pan, jest obecny pośród nas. Dlatego wyruszyliśmy ze świątyni w procesji rezurekcyjnej, aby manifestować zwycięstwo Chrystusa.

Na zakończenie litrugii ks. proboszcz kan. Dariusz Mioduszewski skierował słowa podziękowania do wszystkich, którzy przyczynili się do uroczystego przeżywania świętego czasu triduum oraz założył wszystkim parafianom życzenia Wielkanocne, w których to, życzył każdemu, aby doświadczył pokoju i radości od Zmartwychwstałego Pana.

fot. Piotr Grabowski