Niedziela Miłosierdzia Bożego

W drugą Niedzielę Wielkanocną obchodziliśmy w całym Kościele, niedzielę Miłosierdzia Bożego.
Tego dnia o godzinie 15.00, zgromadziliśmy się w naszej świątyni, aby uwielbiać Boga za Jego nieskończone Miłosierdzie.
Święto Miłosierdzia Bożego obchodzone jest w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli II Niedzielę Wielkanocną, zwaną obecnie Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wpisał je do kalendarza liturgicznego najpierw Franciszek kard. Macharski dla archidiecezji krakowskiej (1985), a potem niektórzy biskupi polscy w swoich diecezjach. Na prośbę Episkopatu Polski Ojciec Święty Jan Paweł II w 1995 roku wprowadził to święto dla wszystkich diecezji w Polsce. W dniu kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia 2000 roku Papież ogłosił to święto dla całego Kościoła. 

Inspiracją dla ustanowienia tego święta było pragnienie Jezusa, które przekazała Siostra Faustyna. Pan Jezus powiedział do niej: Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299). Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła  miłosierdzia  Mojego.  Która dusza  przystąpi  do  spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski (Dz. 699).

Tego dnia swoje święto obchodzi organizacja "CARITAS" działająca na terenie całego naszego kraju. Pragniemy podziękować wszystkim wolontariuszom naszego parafialnego Zespołu Caritas, którzy czynnie włączają się, w licznego rodzaju akcje charytatywne orgazniowane przez CARITAS Diecezji Siedleckiej.

Dziękujemy wszystkim, którzy w czasie Wielkiego Postu, włączyli się w akcję "Torba Miłosierdzia", dzięki której mogliśmy wesprzeć osoby potrzebujące z naszej parafii.  Doceniamy hojność wszystkich doborczyńców, szczególne podziękowania kierujemy ku społeczności SP nr. 4, którzy przekazali około 155 kg. żywności, prowadząc zbiórkę na terenie swojej szkoły.

Niech Tydzień Miłosierdzia, który rozpoczęliśmy w II Niedzielę Wielkanocną, motywuje nas do pełnienia uczynków miłosierdzia względem naszych bliźnich.