Obrzęd przedstawienia i wybrania katechumenów

Okres Wielkiego Postu to czas intensywnych przygotowań do przyjęcia Sakramentów Wtajemniczenia Chrześcijańskiego.

26 lutego, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu, biskup siedlecki Kazimierz Gurda przewodniczył Eucharystii w katedrze siedleckiej, połączonej z obrzędami przedstawienia i wybrania katechumenów.

Na początku Wielkiego Postu, który jest okresem bezpośredniego przygotowania do sakramentalnego wtajemniczenia, sprawuje się obrzęd wybrania, czyli wpisania imion katechumenów do tzw. Księgi Wybranych. Po wysłuchaniu opinii poręczycieli, Kościół przez posługę biskupa przyjmuje potwierdzenie decyzji ze strony katechumenów, ocenia stopień ich przygotowania i decyduje o tym, czy mogą przystąpić do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Obrzęd wybrania zamyka właściwy katechumenat, a więc czas przygotowania do ukształtowania w sobie mentalności Jezusa Chrystusa. Aby katechumen mógł być zapisany jako "wybrany", wymaga się od niego wiary wypływającej z nawrócenia i świadomej decyzji na przyjęcie sakramentów Kościoła.

Po homilii, nastąpił obrzęd wybrania i przedstawienia katechumenów. Rodzice chrzestni potwierdzili przed biskupem siedleckim odpowiednie przygotowanie kandydatów do wspólnoty kościoła. W kolejnej części bp Kazimierz Gurda zapytał katechumenów czy pragną przystąpić do sakramentów Jezusa Chrystusa: Chrztu, Bierzmowania i Eucharystii. Kandydaci po zgodnej odpowiedzi „tak” podali swoje imiona, które zostały wpisane do tzw. „księgi wybranych”.

Katechumeni, na podstawie świadectwa gwarantów, katechetów i rodziców chrzestnych zostali dopuszczeni do kolejnych etapów chrześcijańskiego wtajemniczenia.