KOŁA ŻYWEGO RÓŻAŃCA W SANKTUARIUM W LORETTO

13 maja członkowie Kół Żywego Różańca naszej parafii  razem z ks. Grzegorzem Chruścielem uczestniczyli w XIV Pielgrzymce  Czytelników Miesięcznika „RÓŻANIEC” do Loretto. Spotkanie u stóp MB Loretańskiej rozpoczęliśmy  śpiewem godzinek, potem wszyscy wyruszyliśmy w Fatimskiej procesji różańcowej rozważając część radosną Różańca Św, oraz  wysłuchaliśmy konferencji o.Andrzeja Bielata. Centralnym punktem pielgrzymki była Eucharystia pod przewodnictwem ks. Szymona Muchy - wieloletniego krajowego moderatora  Żywego Różańca. Uwieńczeniem spotkania była adoracja Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie. Wielu z nas poruszył również koncert – Uwielbienie z Maryją.  Modlitwa Koronką do Bożego Miłosierdzia była ostatnim punktem pielgrzymki. Zmęczeni ale umocnieni doświadczeniem wspólnoty  wyruszyliśmy w drogę powrotną. 

Dziękujemy siostrom  Loretankom  za piękne spotkanie i okazaną serdeczność. Spotkanie z pielgrzymami z różnych Polskich diecezji, wspólna modlitwa, słowa do nas skierowane, po raz kolejny pozwoliły zobaczyć,  że choć jesteśmy różni  to tworzymy jeden Kościół, w którym  każdy z nas może odnaleźć  swoje miejsce.