Modlitwa o uświęcenie kapłanów

Pierwszy czwartek czerwca